• slidebg1
  Usuwa do 99,9% zanieczyszczeń
  Płyn oczyszczający
  bez użycia mydła i wody
  na bazie alkoholu izopropylowego
 • slidebg1
  NOWOŚĆ
  CLEAN DREAM z molekułami nano srebra

  Wykorzystaliśmy nano technologie dla jeszcze
  lepszej skuteczności w walce o czystość
 • slidebg1
  PROMOCJA
  Zrób zakupy za minimum 100zł,
  a dostaniesz gratis:
  otwieracz z magnesem
  i naklejkę z instrukcją mycia rąk.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Właścicielem sklepu internetowego jest

PRINT GURU Małgorzata Kromka

ul. Leśnej 15

77-300 Człuchów

NIP: 5922176767

§1

Składanie zamówień

Poprzez koszyk sklepu internetowego

Preferowany przez nas sposób. Umożliwia szybką i automatyczną obsługę zamówienia. Poniżej opis tego sposobu zamówienia krok po kroku.

 1. Aby dokonać zakupu towaru najpierw należy włożyć towar lub towary do koszyka poprzez wciśnięcie przycisku „do koszyka” lub "dodaj do koszyka" znajdującego się przy wybranym towarze. W ten sposób możesz dodawać kolejne produkty do swojego wirtualnego koszyka.

 2. Po umieszczeniu w koszyku wszystkich towarów, które chcesz zakupić, wciśnij "Do kasy"

 3. Następnie należy podać dane kontaktowe do osoby zamawiającej (potrzebne do potwierdzenia zamówienia)

 4. Kolejny krok to podanie adresu dostawy, ewentualne dane do faktury jeśli chcesz taką otrzymać.

 5. W kolejnym kroku wybierasz sposób dostawy.

 6. Następnie wybierasz spośród możliwych odpowiadającą Tobie formę płatności.

 7. Zostaną wyświetlone wszystkie wprowadzone informacje celem ich sprawdzenia. Masz możliwość ich poprawienia oraz ostatecznego zatwierdzenia co jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Ostatecznego zamówienia dokonujesz przyciskiem "Potwierdzam zakup". Złożenie zamówienia oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży na przedstawionych warunkach i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówione towary.

 8. Po złożeniu zamówienia otrzymasz na podany adres poczty elektronicznej automatyczny email z podsumowaniem zamówienia.

 9. W przypadku większych zakupów niezwłocznie (nie później niż następnego dnia roboczego) skontaktuje się z Tobą nasz pracownik, aby potwierdzić, że przyjmujemy Twoją ofertę, ewentualnie, aby przedstawić Ci alternatywną propozycję, którą będziesz mógł przyjąć lub odrzucić. Jeżeli otrzymasz od nas wiadomość elektroniczną potwierdzającą przyjęcie oferty (potwierdzenie zamówienia) oznacza to, że doszło do zawarcia, pomiędzy Tobą a PRINT GURU Małgorzata Kromka umowy sprzedaży. Do potwierdzenia zamówienia załączone będą również najistotniejsze informacje na temat zawartej umowy sprzedaży.

 10. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia – jeżeli wybrałeś sposób płatności zakładający płatność z góry – możesz i powinieneś dokonać zapłaty. Kolejny etap to już tylko oczekiwanie na przesyłkę z zamówionym towarem.

 11. W dniu wysyłki, po południu, otrzymasz email powiadamiający o wysłaniu przesyłki. Będzie on zawierał wszelkie pomocne informacje do szczęśliwego i wygodnego zakończenia transakcji (np. nr przesyłki) W każdej chwili podczas zamawiania możesz skontaktować się z naszą firmą, a my udzielimy wszelkich niezbędnych informacji

Pocztą elektroniczną

Wystarczy przesłać email na adres zawierający niezbędne dane potwierdzimy zamówienie odpowiadając na Twoją wiadomość.§2

Ceny i metody płatności

1. Ceny podane w sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT[JD1] .

2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, jest zawsze przedstawiana w koszyku po dokonaniu wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

3. Kupujący ma możliwość wyboru następujących metody płatności:

 • przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sprzedawcy);

 • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności (realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez informacji z systemu o dokonaniu płatności przez klienta).

 • gotówką za pobraniem, płatność u kuriera dostarczającego przesyłkę (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

W wypadku niewywiązania się przez klienta z płatności w terminie podanym w zamówieniu, Sprzedawca wyznacza dodatkowy termin na dokonanie płatności. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, klient powinien przysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§3

Realizacja zamówienia i dostawa towaru

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar bez wad.

 2. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

 4. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg w momencie przekazania sprzedawcy wszystkich szczegółów niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. ilość zakupionych produktów, adres dostawy, formę płatności (w przypadku wpłaty na konto, daty zaksięgowania wpłaty na wskazanym rachunku bankowym) i wybranego środka transportu.

 5. Koszt wysyłki pokrywa kupujący.

 6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie towaru za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres kupującego.

 7. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez kupującego, sprzedawca ma prawo do obciążenia kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy.

§4

Faktury VAT i paragony

Na wszystkie towary zakupione w naszej firmie wystawiamy dowody zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy wypełnić odpowiednie pola formularza podczas składania zamówienia. Dokument zakupu przesyłamy emailem bądź zostanie on dostarczony w formie papierowej wraz z przesyłką.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. - Dz. U. nr 0 z 2012 r. poz. 1428 - faktura VAT nie musi zawierać oznaczenia ORYGINAŁ/KOPIA oraz nie musi posiadać pieczątki i podpisu wystawcy.

§5

Reklamacje związane z zamówieniami

Informujemy, że w przypadku zastrzeżeń co do zakupionego towaru, mogą Państwo skorzystać z uprawnień wynikających gwarancji, jeżeli została ona udzielona przez producenta. Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie internetowym są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

 1. Aby złożyć reklamację należy przesłać oświadczenie woli w dowolnej formie, w szczególności:

 • pisemnie na adres: PRINT GURU Małgorzata Kromka ul.Leśna 15 77-300 Człuchów

 • pocztą elektroniczną pod adres: biuro@printguru.pl

 1. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

imię i nazwisko;

adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;

przedmiot reklamacji;

przyczynę reklamacji;

żądanie rozpoznania reklamacji;

podpis. (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni.

§6

Gwarancje

Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami gwarancji, o ile taka została udzielona na dany towar.

Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

§7
Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

 3. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie towaru bądź od daty otrzymania ostatniej części zamówienia – jeżeli było ono realizowane w częściach.

 4. Sprzedawca prześle do kupującego potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 5. Nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, konsument dostarcza lub przesyła na adres sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym.

 6. Klient nie ponosi żadnych kosztów z tytułu odstąpienia umowy od sprzedaży, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do sklepu.

 7. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.

 8. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub otrzymania zwróconego towaru (jeżeli towar przyszedł później niż odstąpienie od umowy), dokonuje zwrotu pieniędzy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie on żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.

 9. Sprzedający ma obowiązek zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Nie dotyczy to jednak kosztów odesłania towaru do sklepu.

 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez sprzedawcę:

  • rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

  • której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§8

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych kupującego przekazanych dobrowolnie w ramach składania zamówienia oraz w ramach świadczenia przez sprzedawcę usług drogą elektroniczną, jest sprzedawca.

 2. Dane osobowe podawane przy składaniu zamówienia będą przetwarzane w celu realizacji sprzedaży i usług zamówionych przez kupującego, rozpatrywania odstąpień od umowy, zwrotów wykonywanych na podstawie reklamacji lub gwarancji – na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), oraz wykonywania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów ustanawiających obowiązki podatkowe i sprawozdawcze – na podstawie art. 23 ust.1 pkt 2 wspomnianej ustawy – a w przypadkach uzasadnionych także w celu dochodzenia powstałych należności – na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 2 wyżej przywołanej ustawy.

 3. Podanie wymaganych danych osobowych przez klienta jest niezbędne do realizacji złożonego zamówienia. Wszelkie dane osobowe, które nie są konieczne do realizacji wyżej określonych celów są przez administratora danych niezwłocznie usuwane.

 4. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 5. Sprzedawca przekazuje dane osobowe dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

 6. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.

 7. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

Życzymy udanych zakupów!

IPA CLEAN DREAM nano silver

z nano molekułami srebra


Nowością w naszej ofercie jest płyn oczyszczający na bazie alkoholu izopropylowego z nano cząsteczkami srebra. Jeszcze skuteczniejsze usuwanie zanieczyszczeń. dzięki technologii połączenia nano molekuł srebra ze skutecznością alkoholu izopropylowego.

Teraz w atrakcyjnej cenie 19,99zł

KUP TERAZ